TỔNG GIÁM ĐỐC HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC THẾ GIỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY

Ngày 11 tháng 03 năm 2018, ông Dany Gauch, Tổng giám đốc hiệp hội thiết bị giáo dục thế giới (Worlddidac Association) đã đến thăm và khảo sát Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An. Tại đây ông đã chứng kiến dây chuyền công nghệ sản xuất và nhiều sản phẩm của Công ty Tràng An. Ông cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi với Công ty về tham gia đấu thầu các dự án, việc cung ứng cho thị trường, bảo vệ chất lượng hàng hóa, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế…. và khuyến khích Công ty trở thành thành viên của hiệp hội thiết bị giáo dục thế giới. Chuyến thăm và làm việc của ông Tổng giám đốc hiệp hội thiết bị giáo dục thế giới với Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Trang An đã thành công tốt đẹp và hy vọng mở ra trang sử mới cho sự phát triển lớn mạnh của Công ty.