ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

Là một trong những công ty hàng đầu trong thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm của công ty đạt chất lượng tốt nhất, có tính thẩm mỹ cao và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Công ty Chứng nhận DAS Việt Nam – là đại diện hợp pháp của DAS Vương Quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 tại công ty. Trưởng đoàn đánh giá ghi nhận và đánh giá cao việc duy trì hệ thống và vận dụng tốt các quy trình, quy định vào sản xuất hàng hóa của Công ty. Đại diện của Công ty DAS Việt Nam khẳng định tiếp tục duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đã cấp cho Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An. Như vậy, với sự quan tâm và sát sao của ban Lãnh đạo, sự nỗ lực của các thành viên trong công ty, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường đã được áp dụng hiệu quả, tạo ra những giá trị cải tiến cho doanh nghiệp, hệ thống của công ty ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp.