ĐÁNH GIÁ QUATEST 1

Ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Văn phòng số 128 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy  và tại nhà máy của Công ty ở Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An đã được Trung tâm kỹ thuật 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đánh giá giám sát định kỳ lần thứ 5 cho sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN. Đoàn đánh giá đã kiểm tra hồ sơ, thương mại của văn phòng, kiểm tra thực tế sản xuất các sản phẩm, thiết bị của nhà máy và của Công ty. Theo đánh giá của Trưởng đoàn đánh giá, các sản phẩm của Công ty Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An đã đạt được chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của QCVN 3:2009/BKHCN.