ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 VÀ CHỨNG NHẬN MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

Ngày 26 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng số 128 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy và tại nhà máy của Công ty ở Khu công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An đã được Công ty TNHH chứng nhận DAS Việt Nam có buổi làm việc, khảo sát để đánh giá các sản phẩm của Công ty để cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm và môi trường. Trưởng đoàn đánh giá DAS đã đánh giá cao các thủ tục và quy trình sản xuất sản phẩm chất lượng của Công ty và đồng ý cấp Giấy chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015 và chứng nhận môi trường ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Tràng An.