CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 9 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Chín giải pháp của Chính phủ nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

1.Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong đổi mới giáo dục, chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo với các hình thức đào tạo; phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và thực hành.

  1. Chương trình giáo dục phổ thông tinh giản, hiện đại, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Theo đó, chương trình mới chú trọng đến các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.
  2. Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn sách giáo khoa (sách in và sách điện tử) trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục phê duyệt, sử dụng thống nhất trong toàn quốc; xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử để giáo viên và học sinh tham khảo.
  3. Chương trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp được rà soát, điều chỉnh chặt chẽ, sao cho đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực của từng ngành, địa phương.
  4. Đổi mới thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng, tiến tới một kỳ thi chung. Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh cao đẳng, đại học; thành lập các trung tâm khảo thí độc lập.
  5. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà giáo đầu ngành cũng được chú trọng. Giáo viên phổ thông, giáo viên mầm non sẽ được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Chính sách tiền lương sẽ có thay đổi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
  6. Mức lương nhà giáo được hưởng nằm trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; phụ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; phụ cấp thâm niêntính cho thời gian trực tiếp giảng dạy; cơ chế tín dụng để tạo điều kiện về nhà ở và học tập nâng cao trình độ cho giáo viên, giảng viên trẻ.
  7. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đặc biệt với giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ được ưu đãi về đất đai, vốn, cơ sở vật chất để phát triển giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập.
  8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và dạy nghề nhằm tranh thủ các nguồn lực, vận dụng có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm của các mô hình giáo dục tiên tiến, đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình và chất lượng đào tạo các trình độ phù hợp với khu vực và quốc tế. Thu hút chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, giảng dạy tại Việt Nam và cử chuyên gia, giảng viên của Việt Nam ra nước ngoài nghiên cứu, giảng dạy…